Condicions d’us

Aquesta web és propietat de CÀMPING SENTERADA i té per objecte facilitar el coneixement pel públic en general dels serveis que presta tant a particulars com a empreses.

El material contingut en aquest Web és propietat de CÀMPING SENTERADA i l’accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i/ o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de càmping Senterada. Queda doncs, terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web com imatges, textos, dissenys gràfics, i qualsevol element multimèdia sense autorització expressa de CÀMPING SENTERADA. Totes les dades incloses en aquesta web tenen caràcter merament informatiu i sense valor contractual. La reproducció, modificació, distribució, transmissió, re-publicació, exhibició o execució del contingut en el Lloc, sense la deguda autorització per escrita de càmping Senterada es troba estrictament prohibida i serà penalitzada d’acord amb les lleis vigents.

Qualsevol persona o entitat que desitgi confirmació de les dades aquí publicades (serveis, preus, etc…) haurà de contactar per e-mail amb l’adreça: info@campingsenterada.net

CÀMPING SENTERADA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquest.

En accedir a aquest Web s’accepta que CÀMPING SENTERADA no serà responsable de conseqüència alguna, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació d’aquest Web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquest Web.

Política protecció de dades personals

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “Lopd”), i Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), CÀMPING SENTERADA i informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l’emplenament dels formularis de registre electrònic continguts en aquest lloc web, així com aquelles dades als quals CÀMPING SENTERADA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació d’altres serveis o productes, o de qualsevol transacció o operació realitzada durant la prestació per part de CÀMPING SENTERADA dels serveis oferts en aquest lloc, seran recollits en un fitxer el responsable del qual és CÀMPING SENTERADA en el domicili del qual (km 5 de la carretera L-503 – 25514 Senterada) podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la llei. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a l’adreça de correu electrònic: info@campingsenterada.net.

Preguem que comuniqui de forma immediata a CÀMPING SENTERADA qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els fitxers de CÀMPING SENTERADA estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.

CÀMPING SENTERADAes compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades en cada secció d’aquesta web.